Diensten

Ons kantoor streeft voor alles naar kwaliteit en biedt een complete service aan.

Mede door onze fiscaal-juridische specialisatie en een doorgedreven samenwerking met derden (notarissen, revisoren, advocaten, buitenlandse correspondenten etc.) in aanverwante materies zijn wij in staat tot het leveren van maatwerk, dit zowel voor de kleinere eenmanszaak als voor de grotere vennootschapsstructuren.

De complexiteit, alsook de snelle evolutie van de Wetgeving vraagt steeds om voortdurende opvolging, advies en begeleiding.

Voor volgende diensten kunt U onder meer bij ons terecht:

  • het verstrekken van advies op fiscaal, boekhoudkundig en vennootschapsrechtelijk vlak
  • het voeren van de boekhouding
  • het opstellen van jaarrekeningen
  • het opmaken en invullen van aangiften in de personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting, belasting niet-inwoners en B.T.W.-aangiftes en dergelijke.
  • het oprichten, ontbinden en vereffenen, omvormen (fusies, splitsingen) van vennootschappen en alle daarbij horende formaliteiten
  • de redactie van overeenkomsten zoals managementovereenkomsten, huurcontracten, overeenkomsten inzake overdrachten van aandelen en handelsfonds, en dergelijke.
  • de verdediging en vertegenwoordiging van cliënten naar aanleiding van fiscale of andere controles
  • het verstrekken van advies aan confraters met betrekking tot voorgenomen structuren, aangaande de beantwoording van berichten van wijziging, aanslagen van ambtswege en
  • het verstrekken van een second opinion aangaande voorgenomen constructies.

 

Comments are closed.